افتخارات
فرهنگی ، ورزشی

نیکا خوش بهار

دوم

بازیگران برتر اسوه حسنه

سال 1398

حانیه احمدیان فر

اول

احکام

سال 1398

سارا صلحی

اول

انشاء نماز مسابقات منظقه ای

مبینا یزدانی

اول

قرائت قرآن

سال 1398

آمیتیس آقاسرشار

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

سارا یونسی

یک

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

هلیا کهک

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

ستایش سواری

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397

زهرا گلابی

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397