معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

آموزش به عنوان نخستین اولویت درهرمدرسه‌ای می‌باشد. در دبیرستان سلام فرمانیه با وجود تنوع دربرنامه‌های آموزشی، آموزش رسمی و مصوب به عنوان اصل مورد توجه قرارگرفته‌است و مابقی برنامه‌های آموزشی به عنوان مکمل مورد توجه قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث افزایش توان آموزشی دانش‌آموزان دربزنگاه‌هایی چون امتحانات نهایی سال سوم که نمرات آن به صورت مستقیم درکنکور سراسری تاثیرگذار هستند و نیز کنکور سراسری به عنوان پلی برای آینده آموزشی فرد شده است .درعین حال باید دانست قراراست درکنار آموزش رسمی،آموزش‌های غیر رسمی ا ما کاربردی همچون مهارت‌های زندگی و جامعه‌پذیری فرد، بها وآموزش داده‌شود.

برنامه های معاونت آموزشی

  • نظارت بر شیوه طرح درس معلمین و توجیح آنان نسبت به انتظارات دبیرستان
  • نظارت بر تدوین مجموعه تمارین و تست ها در هر درس
  • جمع بندی نتیجه آزمون ها و ارائه نمودار های لازم
  • ارائه برنامه هفتگی دروس ، ارائه برنامه جهت مطالعه دانش آموزان در هر درس
  • تدوین سوالات آزمون ورودی دبیرستان و مساحبه علمی
  • برنامه ریزی آزمون های علمی و امتحانات داخلی

 

اهمیت های معاونت آموزشی

از آنجایی که معاونت آموزشی مسئول  نظارت بر نحوه برنامه ریزی آموزشی ، تحلیل آموزشی ، جمع بندی عملکرد آموزشی دبیران ، ارائه گزارش های آماری و تحلیلی از روند آموزشی ، بر اساس ویژگی های  فردی دانش آموزان در محیط مدرسه می باشد از جایگاه ویژه ای در مدرسه برخوردار است .

 

معاونت آموزشی

گالری عکس از فعالیت ها

سوالات متداول

مسئول پایه ، مسئول آماده سازی ، پیگیری ، جمع بندی ، کنترل و نظارت آموزشی دانش آموزان به صورت فردی و گروهی در پایه می باشد.

مسئول پایه و دستیاران مربوط در هر پایه

آزمون هایی که در تاریخ های مشخص جهت آشنایی و تقویت علمی دانش آموزان با مباحث پایه تحصیلی خود به صورت هماهنگ در مجموعه مدارس سلام برگزار می گردد.

اطلاع رسانی عملکرد آموزشی دانش آموزان که از نمرات کلاسی و نتیجه آزمون نشانه در اختیار دانش آموز و والدین قرار می گیرد.

به جهت آشنایی و ارتقا کیفی سطح علمی دانش آموزان ، معلمین مجموعه مدارس سلام با همکاری هم در هر درس سوالاتی را نام کتاب “مجموعه تمارین سلام”  گرد آوردی کرده اند.