نقش اولیا در اهداف سلام فرمانیه

با توجه به حساسیت سن دانش آموزان در متوسطه دوره دوم و بررسی مسائل روانشناختی دوران نوجوانی و در راستای مصوبه انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، اولین جلسه دانش افزایی با موضوع ” شناخت ویژگی های دوره نوجوانی و رشد ” روز سه شنبه 27 آبان ماه 1400 از ساعت 17 الي 18:30 در اتاق جلسات دبیرستان سلام فرمانیه برگزار گردید.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسات

قبلی
بعدی