65

دکترای تخصصی

168

مهندسی سراسری تهران

9

رتبه دو رقمی

155

قبولی المپیاد

366

قبولی دانشگاه دولتی

افتخارات کنکور

مینا یاسری

24

زبان

1395

فهیمه شاهدی

53

ریاضی

1393

ریحانه اهرابی

49

ریاضی

1394

شبنم عزیز زاده

37

زبان

1395

مینا یاسری

72

تجربی

1395

شادی قاسمی

21

ریاضی

1396

قبلی
بعدی

مینا یاسری

24

زبان

1395

فهیمه شاهدی

53

ریاضی

1393

ریحانه اهرابی

49

ریاضی

1394

شبنم عزیز زاده

37

زبان

1395

افتخارات المپیاد

باران مکرمی

معدل20

دهم

1400

آمیتیس معراجی

معدل19.5

دهم

1400

سارینا کاردانپور

معدل20

دهم

1400

پرنیان دباغ

معدل20

دهم

1400

هستی ابراهیم زاده

معدل19.78

یازدهم

پانیذ پناهنده فر

معدل19.90

یازدهم

قبلی
بعدی

باران مکرمی

معدل20

دهم

1400

آمیتیس معراجی

معدل19.5

دهم

1400

سارینا کاردانپور

معدل20

دهم

1400

پرنیان دباغ

معدل20

دهم

1400

افتخارات پژوهشی

آرشیدا سادات موسوی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

نیایش نعیمی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

راییکا معروفی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال ۱۴۰۰

آریانا حاجی قاسمی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

پارمیدا بنایی فر

دوم

سلام کاپ

سال 1400

عسل صادقی

دوم

سلام کاپ

سال 1400

قبلی
بعدی

آرشیدا سادات موسوی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

نیایش نعیمی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

راییکا معروفی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال ۱۴۰۰

آریانا حاجی قاسمی

اول

مسابقات بین المللی ایران اپن

سال 1400

افتخارات فرهنگی،ورزشی

زهرا گلابی

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397

ستایش سواری

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397

هلیا کهک

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

سارا یونسی

یک

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

آمیتیس آقاسرشار

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

مبینا یزدانی

اول

قرائت قرآن

سال 1398

قبلی
بعدی

زهرا گلابی

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397

ستایش سواری

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته شطرنج

سال 1397

هلیا کهک

اول

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397

سارا یونسی

یک

مسابقات ورزشی سلام رشته بدمینتون

سال 1397