کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

خانم گلناز گلستانه

دبیر ادبیات

خانم سمیرا شجاعی

دبیر سواد رسانه

خانم سمانه نیشابوری

دبیر ریاضی

زهره بهره ور

دبیر فیزیک

خانم طاهره مبرا

دبیر ورزش

خانم زهرا علیان

دبیر آزمایشگاه

خانم منا اسفهلانی

دبیر زبان انگلیسی

خانم شراره مظلومی

دبیر عربی

خانم فاطمه اکران

دبیر ادبیات

خانم رادا رادپور

دبیر زمین شناسی

خانم منیژه صحرا نیوش

دبیر شیمی