پیام گم گشته

درباره کتاب

دست خالی به دنیا آمدم ،دست خالی از دنیا میروم ،ودست خالی شاهد کاملترین زندگی بودم.

خلاصه ای از کتاب

اثر حاضر، مطالبی از “عرفان بومیان استرالیا” را در بردارد. اولین تجسم این گزارش طلسم کننده از تجربه ی یک پزشک آمریکایی در مورد پیاده روی در استرالیا ، یک خودآزمایی مسالمت آمیز بود. به همین جهت ، بحث و جدال زیادی برانگیخت و بیش از 370،000 نسخه فروخت. این داستان ماجراجویی باورنکردنی و پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز، فرصتی را برای ما فراهم می کند تا خرد یک فرهنگ باستانی را کشف کنیم و پیام قدرتمند آن را بشنویم.

یک زن آمریکایی توسط قبیله ای دورافتاده از بومیان کوچ نشین احضار می شود که خود را “مردم حقیقی” می نامند. قرار است که او آنها را در یک پیاده روی چهار ماهه همراهی کند. وی در حالی که پابرهنه همراه آنان هزار و چهارصد مایل از مسیر ناهموار کویر را طی می کند، بر اساس خرد فرهنگ پنجاه هزار ساله ی آن ها ، شیوه ی جدیدی از زندگی را یاد می گیرد ، از جمله روش های بهبودی آنان. در نهایت ، او یک تحول شخصی چشمگیر را تجربه می کند. کتاب پیام گم گشته را بخوانید تا هم از سرچشمه دانش نابِ بشرى سرشار شوید و هم لذت همسفرى با زنى را بچشید که چهار ماه در میان این قبیله زیسته است.

نوع کتاب