اردوی-ورزشی-پایه-دهم-22-تیر-9-495x400
اردوی-ورزشی-پایه-دهم-22-تیر-10-495x400
اردوی-ورزشی-پایه-دهم-22-تیر-11-495x400
اردوی-ورزشی-پایه-دهم-22-تیر-26-495x400
اردوی-ورزشی-پایه-دهم-22-تیر-28-495x400

اردوی تفریحی ورزشی پایگاه تابستانی سلام فرمانیه پایه دهم

اولین اردوی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام فرمانیه

روز شنبه بیست و دوم تیر ماه نود و هشت،  با دختران عزیزمان برای اردوی تفریحی ورزشی به سالن ورزشی دانشگاه شهید رجائی رفتیم.
اولین اردوی تابستانی ورزش و نشاط را با نام خدا آغاز کردیم
گردهمایی :۷:۳۰ صبح در مدرسه (به صرف صبحانه) و گفتگویی صمیمانه شروع شد
سپس حرکت به سوی ورزشگاه دانشگاه شهید رجایی و یک دور همی بانشاط تا ساعت ۱۲:۳۰ داشتیم
و بعد حرکت به سمت مدرسه
به امید فردایی با نشاط و مفرح