مقالات سلام

در مجله سلام می‌توانید موضوعات مختلفی را مشاهده نمایید

چرا باید از میراث فرهنگی و تاریخی کشور خود محافظت کنیم؟

حفظ آثار تاریخی به لحاظ طیف وسیعی از مزایای فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت است؛ از رفاه اجتماعی و فرهنگی ساکنان منطقه حمایت می‌کند، غرور مدنی جوامع را ارتقا می‌دهد و به همان اندازه می‌تواند وسیله‌ای برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی بلندمدت هم‌چون رشد و احیای مجدد شهرها، مشاغل کوچک و تأمین مسکن باشد.

ادامه مطلب »