شوک آینده

درباره کتاب

انسان در مقابل این همه تغییرات، دارای ظرفیت جسمی-روانی مشخص است. و زمانی که روند این تغییرات از این ظرفیت بالاتر برود؛ بالاجبار این ظرفیت فرو می ریزد و شوک آینده انسان را فرا میگیرد. و به علت این شوک، انسان از واکنش مناسب در مقابل این همه تغییرات عاجز میماند و دچار بیماری تغییر میشود.

خلاصه ای از کتاب

اتفاق در همین ابتدا باید گفت که «شوک آینده» مربوط به زمان حال است و بیشتر برای امروز ما قرار است کاری کند. «شوک آینده» نوشته «الوین تافلر» درباره آنچه امروز برای مردم و گروههای اجتماعی در حال رخ دادن است قرار است روشنگری نماید. قرار است در این کتاب بر روی تغیر سریع در جوامع و پیشرفت های سرارسیمه بحث کنیم. باید گفت که این تغییرات سریع محصولات ، جوامع ، سازمانها و نهاد ها حتی بر روی الگوهای دوستی و عشق ما تأثیر می گذارد.

«شوک آینده» به وضوح تمدن در حال ظهور جهانی را توصیف می کند: زندگی خانوادگی فردا ، ظهور مشاغل جدید ، خرده فرهنگ ها ، سبک زندگی و روابط انسانی …

این کتاب با انفجار کلیشه های بی شماری درباره امروز، دنیای فردا را روشن می کند.

شوک آینده باعث فریب ، تحریک ، ترساندن ، تشویق و مهمتر از همه تغییر همه افرادی خواهد شد که آن را می خوانند.

آلوین تافلر (1928–2016) نویسنده و آینده پژوه آمریکایی بود که در لیست کتاب های پرفروش او می توان به همین کتاب «شوک آینده»اشاره کرد. وی یکی از بنیانگذاران یک شرکت مشاوره ای برای شرکتها و دولتها در سراسر جهان در زمینه پیشرفت در اقتصاد ، فناوری و تغییرات اجتماعی بود. او در فرانسه ، جایی که آثارش برنده جایزه های معتبر زیادی شد، به عنوان افسر عالی هنرانتخاب شد.

نوع کتاب