کسب مقام اول در مسابقات روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه 2018

کسب مقام اول در رشته ی ربات امدادگر مجازی خانم ها : مریم احمدیان فرد غزال لقایی غزاله دیداری لیدر:خانم نیکی صدیقی

فیلم های مشابه