برگزاری کلاس امادگی دفاعی سال1398

برگزاری کلاس های آمادگی دفاعی، پــدافـند غـیر عـامل، دفاع در برابر حملات هوایی دشمن امداد و کمک های اولیه، گرفتن نبض، تعیین حرارت بدن با استفاده از درجه، فشار خون و انواع تنفس مصنوعی

فیلم های مشابه